Ota yhteyttä ×

ADR-koulutus

ADR-AJOLUPAVAATIMUS JA -KOULUTUKSET

Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljettajien ajolupaa koskevan asetuksen mukaan kuljettajalla on oltava ADR – ajolupa kuljetettaessa:

  • vaarallisia aineita kappaletavarana yli vapaarajan
  • vaarallisia aineita säiliössä
  • tyhjää puhdistamatonta, vaarallisten aineiden kuljettamiseen käytettyä säiliötä
  • vaarallisia aineita irtotavarana

Ajolupatyyppivaatimus on esitetty koulutuskuvausten jälkeen taulukossa ”Ajolupatyypit ja kuljetusoikeudet”.

Alkukoulutukset

Peruskurssi (P)  – perusajolupa
(luokat 2 – 6 ja 8 – 9, ei säiliö)

Kesto 3 pv / 18 h + harjoitusoppitunnit opetusryhmän koon mukaan.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi. Ei sisällä luokkia 1 ja 7.

Kurssin ja siihen liittyvän ajolupakokeen hyväksyttävästi suorittanut voi hakea viisi vuotta voimassaolevan ADR-perusajoluvan.

Perusajolupa oikeuttaa kuljettamaan taulukon ”ADR-ajoluvat ja kuljetusoikeudet” mukaisesti kappale- ja irtotavarana muiden luokkien aineita, mutta ei luokan 1 räjähteitä eikä luokan 7 radioaktiivisia aineita.

Hinta: 340 € + alv 24 %, verollinen hinta 421,60 €.
Jatkopäivämerkinnän rekisteröintimaksu 10 € (alv 0 %). 


Yhdistetty peruskurssi (YP) – yhdistetty perusajolupa
(luokat 1 – 9, ei säiliö)

Kesto 4 pv / 26 h + harjoitusoppitunnit opetusryhmän koon mukaan.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tiedot vaarallisten aineiden säiliökuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

Kurssin ja siihen liittyvän ajolupakokeen hyväksyttävästi suorittanut voi hakea viisi vuotta voimassaolevan ADR -perusajoluvan. Luvan voimassaoloaika määrittyy perusajoluvan mukaisesti.

Yhdistetty perusajolupa oikeuttaa kuljettamaan taulukon ”ADR -ajoluvat ja kuljetusoikeudet” mukaisesti kappale- ja irtotavarana kaikkien luokkien (1 – 9) aineita.

Hinta: 430 € + alv 24 %, verollinen hinta 533,20 € .
Jatkopäivämerkinnän rekisteröintimaksu 10 € (alv 0 %).


Luokan 1 erikoiskurssi (E1) – räjähdeajolupa
(luokat 1 – 6 ja 8 – 9, ei säiliö)

Kesto 1 pv / 8 h

Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tiedot räjähteiden ja pyroteknisten aineiden kuljettamiseen liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

Kurssin ja siihen liittyvän ajolupakokeen hyväksyttävästi suorittanut voi täydentää ADR -peruskurssin perusteella saadun ADR -perusajoluvan räjähdeajoluvaksi (viiden vuoden voimassaoloaika lähtee määrittymään perusajoluvasta).

Räjähdeajolupa oikeuttaa kuljettamaan luokan 1 räjähteitä yli vapaarajan.

Hinta: 150 € + alv 24 %, verollinen hinta 186 €.
Kurssista ei saa jatkopäivämerkintää.


 Luokan 7 erikoiskurssi (E7) => Radioaktiivisten aineiden ajolupa (luokat 2 – 9, ei säiliö)

Kesto 1 pv / 8  h

Kurssilla ja sitä vastaavalla hyväksytyllä ajolupakokeella voi täydentää ADR -peruskurssin perusteella saadun ADR -perusajoluvan radioaktiivisten aineiden ajoluvaksi räjähdeajoluvaksi (viiden vuoden voimassaoloaika lähtee määrittymään perusajoluvasta).

Radioaktiivisten aineiden ajolupa oikeuttaa kuljettamaan luokan 7 radioaktiivisia aineita yli vapaarajan.

Hinta: 150 € + alv 24 %, verollinen hinta 186 €.
Kurssista ei saa jatkopäivämerkintää.

Huom! Kuljettajalla on oltava räjähdeajolupa tai radioaktiivisten aineiden ajolupa silloinkin, kun räjähteen tai radioaktiivisen aineen määrä jää alle vapaarajan, mutta kuljetettavana oleva jonkin muun luokan aine aiheuttaa vapaarajan ylittymisen.


Säiliö erikoiskurssi (ES) – Säiliöajolupa

Kesto 1,5 pv / 12 h

Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tiedot vaarallisten aineiden säiliökuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

Kurssin ja siihen liittyvän ajolupakokeen hyväksyttävästi suorittanut voi täydentää ADR -perusajolupansa viisi vuotta voimassaolevaksi ADR-säiliöajoluvaksi. Luvan voimassaoloaika määrittyy perusajoluvan mukaisesti.

Säiliölupa oikeuttaa kuljettamaan vaarallisia aineita säiliöissä myös silloin, kun ylitetään taulukon ”ADR -ajoluvat ja kuljetusoikeudet” tilavuudet.

Hinta: 245 € + alv 24 %, verollinen hinta 303,80 €.
Jatkopäivämerkinnän rekisteröintimaksu 10 € (alv 0 %).


Täydennyskoulutukset

Täydennysperuskurssi (TP)

Kesto 1 pv / 9 h

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet.

Koulutus ja sitä vastaava ajolupakoe oikeuttaa saamaan uuden viisi vuotta voimassa olevan ADR -perusajoluvan.

Hinta: 150 € + alv 24 %, verollinen hinta 186 €.
Jatkopäivämerkinnän rekisteröintimaksu 10 € (alv 0 %).


Yhdistetty täydennyskurssi (YT)

Kesto 2 pv / 16 h

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet.

Koulutus ja sitä vastaava ajolupakoe oikeuttaa saamaan uuden viisi vuotta voimassa olevan yhdistetyn ADR –perusajoluvan + säiliöajoluvan.

Hinta: 245 € + alv 24 %, verollinen hinta 303,80 €.
Jatkopäivämerkinnän rekisteröintimaksu 10 € (alv 0 %).


ADR-AJOLUVAT JA KULJETUSOIKEUDET

 

Vaarallisten aineiden kuljetus Yhdistetty perusajolupa Perusajolupa Räjähdeajolupa Radioaktiivisten aineiden ajolupa
kollit: pakkaukset, astiat, kaasuastiat, kaasupullot, kanisterit, IBC-pakkaukset, suurpäällykset, jne. kaikki luokat 1-9 kaikki muut luokat,
mutta ei 1 ja 7
kaikki muut luokat,
mutta ei 7
kaikki muut luokat,
mutta ei 1
irtotavarana
säiliöajoneuvo, jossa kiinteän tai irroitettavan säiliön tilavuus on enintään 1 m3
monisäiliöajoneuvo, jossa säiliöiden kokonaistilavuus on enintään 1 m3
säiliökontti, MEG-kontti tai UN-säiliö, joka yksittäistilavuudeltaan enintään 3 m3
Säiliöajolupa: Vaaditaan kun taulukossa mainitut säiliötilavuudet ylitetään.

Lähde: ADR-Kuljettajan käsikirja, Suomen Kuljetusturva Oy

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytykset

Ajolupakokeeseen osallistuvan on pitänyt suorittaa vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupakoulutus enintään 12 kuukautta ennen koetta.

Ajoluvan myöntäminen ja voimassaoloaika

ADR -ajolupa myönnetään hakijalle, jolla on vähintään B-luokan ajokortti ja joka on suorittanut ajolupakokeen hyväksytysti enintään kuusi kuukautta aikaisemmin. Ajolupa myönnetään 5 vuodeksi myöntämispäivämäärästä tai uudistettavan ajoluvan voimassaolon päättymispäivästä lähtien. Ajolupaa luovutettaessa henkilöllä on oltava auton ajo-oikeus eikä hän saa olla ajokiellossa. Ajolupa raukeaa ja tutkinnon vastaanottaja voi hävittää myönnetyn ajoluvan, jos sitä ei ole noudettu vuoden kuluessa hakemisesta.

Täydennyskoulutus ja ajoluvan uusiminen

ADR-ajoluvan voimassaoloa voidaan jatkaa 5 vuodella, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset. Hakijan on pitänyt myös suorittaa hyväksyttävästi täydennyskurssia vastaava koe ajoluvan voimassaolon päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana. Jos edellä mainittu koe on suoritettu hyväksytysti aikaisemmin kuin 12 kuukautta ennen ajoluvan voimassaolon päättymistä, uusi 5 vuotta voimassa oleva ajolupa myönnetään kokeen suorittamispäivästä lukien. Jos ajolupaa laajennetaan sen voimassaoloaikana, uuden ajoluvan voimassaoloajaksi tulee sama kuin aikaisemman ajoluvan. Ajoluvan voimassaoloa voidaan jatkaa suorittamalla joko täydennysperuskurssi + entisen ajoluvan mukaiset erikoistäydennyskurssit tai yhdistetty täydennyskurssi, jonka suorittamalla henkilö voi uusia perus- ja säiliöajolupansa kaikkiin luokkiin.