Ota yhteyttä ×

Kortti- ja lupakoulutukset

Tarjoamme kattavasti turvallisuus- ja lupakoulutuksia. Hygieniapassi koulutus antaa hyvät valmiudet suorittaa hygieniatestin, josta testin hyväksytysti suorittaneille Evira myöntää hygieniapassin. Elintarvikelain mukaan pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevien työntekijöiden tulee osoittaa elintarvikehygieeninen osaamisensa. Tieturva koulutuksen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Se on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi.

hygieniapassi

tieturva 1

tieturva 2

työturvallisuuskortti